Prvi kotlovi nove toplane u Banja Luci u pogonu već u septembru

Region | Biomasa

Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, najavio je da bi u septembru ove godine mogao biti pušten u rad prvi od ukupno deset planiranih modula „Eko toplane“, koja će ubuduće grad grejati na biomasu umesto na mazut.

On je dodao da svaki od 10 kotlova ima instalisanu snagu od 4,9 MW, kao i da grad obezbeđuje 15,6 miliona KM kao svoj udeo u zajedničkoj firmi sa privatnim investitorom. Istakao je da se sredstva ulažu sukcesivno – prvo su obezbeđena 3 miliona KM, a zatim je prihvaćena odluka i o dodatnom kreditnom zaduženju od 7 miliona KM. Ipak, on je naglasio da bi sva dosadašnja zaduženja trebala biti zamenjena onim sa povoljnijim kamatnim stopama, koje je moguće obezbediti kod međunarodnih finansijskih institucija. On je precizirao da se zbog toga vode intenzivni razgovori sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o finansiranju učešća Grada u „Eko toplani“.

Izgradnja „Eko toplane Banja Luka“, koja će obezbediti stabilnije i kvalitetnije grejanje nego što je bilo do sada, počela je 1. juna ove godine na parceli u neposrednoj blizini postojeće „Toplane“.

izvor: banjaluka.rs.ba

Sandra Jovićević