Prva NIS međunarodna naučno-tehnička konferencija u Novom Sadu

Vesti | Goriva

 

Foto: NIS

U Novom Sadu se održava Prva NIS međunarodna naučno-tehnička konferencija, jedan od najznačajnijih ovogodišnjih skupova posvećenih oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa.

Cilj trodnevne konferencije organizovane u Poslovnom centru NIS je razmena znanja i iskustava naučnih institucija i industrije u primeni i razvoju novih naučnih metoda u istraživanju i eksploataciji naftnih i gasnih ležišta.

Konferenciji prisustvuje oko 200 učesnika, a tokom skupa će biti prezentovano 68 stručnih radova iz oblasti istraživanja nafte i gasa.

Među temama konferencije su razrada ležišta, geofizika i geologija, savremene tehnologije i IT u naftnoj industriji, modelovanje ugljovodoničnih sistema.

Pored predstavnika NIS-a i kompanijskog Naučno-tehnološkog centra (NTC) na konferenciji učestvuju stručnjaci iz eminentnih kompanija, naučnih i obrazovnih institucija iz Srbije, Rusije, Hrvatske, Nemačke, Francuske, Grčke, Holandije i drugih zemalja. Na skupu će biti predstavljeni radovi stručnjaka iz kompanija kao što su Gasprom njeft, Lukoil, Schlumberger, DEA, Wintershell, INA, kao i radovi predstavnika Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ Univerziteta u Novom Sadu, Moskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“, Državnog univerziteta u Sankt Peterburgu, Instituta za nauke o Zemlji u Parizu i drugih. U okviru konferencije održane su i dve stručne radionice od strane stručnjaka iz kompanija Delft Inversion i Schlumberger o razvoju i primeni novih tehnologija u seizmičkim i petrofizičkim istraživanjima.

Foto: NIS

Učesnike konferencije je u ime NIS-a pozdravio Genadij Ljubin, prvi zamenik generalnog direktora i poželeo im uspeh u radu.

– Izuzetno sam ponosan što je naša kompanija domaćin ovog skupa i srećan što smo uspeli da na ovoj konferenciji okupimo sve vas koji ste predstavnici vodećih industrijskih kompanija, naučnih i istraživačkih instituta i naučne zajednice.

NIS je posvećen ulaganju u znanje i stalnim inovacijama u poslovanju i verujemo da je to pravi put za naš dalji napredak. Smatramo da je ova konferencija idealna prilika da sklopimo nova poznanstva u ovoj oblasti, prikupimo nove ideje i nađemo nove mogućnosti za međusobnu saradnju, rekao je Ljubin.

Nikolaj Zalevski, direktor Naučno-tehnološkog centra NIS, govorio je o značaju razmene iskustva i znanja između kompanija i naučnih i obrazovnih institucija.

Foto: NIS

– Radimo u vremenu koje karakterišu brze tehnološke promene. Zato su primena novih tehnologija i savremenih metoda od ključnog značaja za razvoj biznisa.

Za NIS i NTC su od velike važnosti stručna saradnja sa naučnim sektorom i plodonosna razmena iskustava i znanja sa kolegama sa univerziteta. Ova konferencija je još jedan dokaz da ćemo i u narednom vremenu nastaviti sa uspešnom saradnjom na obostranu korist, rekao je Zalevski.

Organizacijom ove konferencije NIS iznova na delu potvrđuje posvećenost stalnom profesionalnom usavršavanju zaposlenih u kompaniji i NTC-u, koji pored naučno-tehničke podrške segmentu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa predstavlja centar za razvoj i inovacije cele kompanije. Pored toga, prezentacija savremenih naučnih metoda i dostignuća doprinosi opredeljenju NIS-a da dalji razvoj bazira na stalnoj primeni inovacija i implementaciji savremene opreme.

Milisav Pajević