Pružena pomoć vidri na putu

Vesti | Srbija

Tokom redovnih terenskih aktivnosti stručnjaka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode prošlog četvrtka na prometnom putu koji preseca DTD kanal, neposredno nakon Bačkog Gradišta, iz automobila u pokretu uočen je krupan primerak vidre kako nepomično leži na boku.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Činilo se kao da je mrtva nakon udarca automobila.

Detaljnijim pregledom jedinke nakon zaustavljanja auta utvrđeno je da duboko diše.

Dok je jedan deo tima davao signale automobilima koji su dolazili iz oba pravca da uspore, drugi deo je vidru izmestio sa asfalta na travnati deo padine puta u senku drveta, dalje od asfalta, a blizu vode.

Vidra je položena na stomak i već tada je davala znake polaganog oporavka.

Кontaktirana je služba za zbrinjavanje životinja Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu kako bi se povređena životinja što pre transportovala na lečenje u centar na Paliću.

Na sreću, dok je ekipa došla sa specijalizovanim vozilom do Bačkog Gradišta, vidra se oporavila i sama otišla u obližnje vodeno stanište.

Milisav Pajević