Proverite koliko ste napredovali u uvođenju mera energetske efikasnosti

Ilustracija: Pixabay

Možda smatrate da ste svoj dom ili preduzeće učinili energetski efikasnim ako ste, na primer, stvorili naviku da isključujete aparate kada ih ne koristite. Međutim, iako sigurno doprinosite štednji energije, to ipak ne znači da umete da koristite energiju na najefikasniji način.

I dok se gubici energije ni u kom slučaju ne mogu svesti na nulu, postoje brojna tehnološka rešenja čijom primenom možete trošiti optimalnu količinu energije za neki proces ili aktivnost. Energetska efikasnost je pojam koji se odnosi na upotrebu tehnologije za čiji rad je potrebno manje energije – kao dobar primer mogu da posluže štedljive led sijalice koje troše manje energije umesto klasičnih sijalica pri tom dajući istu količinu svetlosti.

Neefikasno korišćenje energije uglavnom je posledica lošeg projektovanja, neadekvatne radne karakteristike procesa, lošeg održavanja, praznog hoda ili rada opreme kada to nije potrebno (uključena svetla, vođenje procesa na nepotrebno visokom temperaturama i slično).

S obzirom na to da se energija najviše rasipa u industrijskim pogonima i u sektoru zgradarstva, to znači da se tu može ostvariti i najveći učinak pri primeni neophodnih mera za energetsku efikasnost.

Stoga smo za vas pripremili kratko uputstvo o tome šta bi trebalo da preduzmete ukoliko želite da uvedete mere energetske efikasnosti u svom stambenom prostoru ili u industrijskom postrojenju.