Protest zbog izgradnje MHE na reci Bistrici otvara pitanja obaveštenosti o propisima

Srbija

hidroProšle nedelje više od hiljadu ljudi u Vlasotincu potpisalo je peticiju o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na reci Bistrici koja se nalazi u slivu reke Vlasine. Protest ispred Skupštine grada Vlasotinca održala je grupa ekologa, koja traži zabranu izgradnje malih hidroelektrana na reci Bistrici.

Kako je ova grupa navela, zbog prokrčenja puta dužine 2,6 kilometara kroz tok ove reke radi izgradnje MHE doveden je u pitanje njen opstanak.

Ekolog Aleksandar Pavlović rekao je novinarima da ne razume kako se dozvole za izgradnju malih hidroelektrana izdaju na osnovu podataka o vodostaju iz 1987. godine, jer se merenja iz ove godine bitno razlikuju u odnosu na sadašnja merenja, a i predsednik ove opštine gospodin Zoran Todorović razgovarao je sa ekolozima o ovom problemu.

Inače, Katastrom malih hidroelektrana u Srbiji predviđena je izgradnja četiri MHE na reci Bistrici, a to su MHE „Javorje“ snage 215kW, MHE „Šukmari“ snage 325kW, MHE „Đorđine“ snage 360 kW i MHE „Prodanče“ snage 190kW. Na prvom Javnom pozivu za dodelu lokacija za izgradnju MHE ponuđena je samo MHE „Javorje“, a investitor je „COGIP Group“ iz Italije.

U Republici Srbiji postoje jasni propisi za izgradnju hidroelektrana i malih hidroelektrana, a neki od najvažnijih odnose se na nedozvoljavanje potpunog zaustavljanja vodotoka u nekoj od faza izgradnje ili rada MHE, izgradnju riblje staze koja mora uvek biti u funkciji, a obavezno je i njeno čišćenje. Takođe, MHE mora da obezbedi minimalni održivi protok vode, a u slučaju smanjenog vodostaja MHE mora prestati sa radom. Dozvole za izgradnju ovakvih objekata izdaju se samo nakon pozitivne procene uticaja na životnu sredinu.

S druge strane, može postojati negativan uticaj MHE na bentonske organizme i ihtiofaunu, odnosno prirodni ekosistem i njegovu raznolikost, što se u proceni uticaja na životnu sredinu takođe razmatra.

Osim toga, male hidroelektrane i hidroelektrane imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu jer proizvode električnu energiju iz prirodnog obnovljivog izvora, smanjuju zagađenost vazduha, vode i zemljišta usled smanjenja emisije štetnih gasova karakterističnih za velika ložišta čija izgradnja, začuđujuće, ne izaziva česte proteste građana.

S.J.