Prostorni planovi i kontaminirane lokacije u Republici Srbiji

Agencija za zaštitu životne sredine je od 11. do 12. maja 2017. godine učestvovala na IX naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem na temu „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“ u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i Grada Subotice gde je u plenarnom delu skupa predstavila rad na temu „Prostorni planovi i kontaminirane lokacije u Republici Srbiji“.

U prezentaciji je dat pregled nadležnosti Agencije u vođenju Katastra kontaminiranih lokacija, analiza zastupljenosti i usklađenosti prostornih planova sa podacima koji se odnose na kontaminirane lokacije, kao i osvrt na značaj korišćenja podataka i integralnog pristupa u prostornom planiranju na područjima industrijskih lokaliteta.

Prezentaciju možete preuzeti na sledećem linku.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević