Proširenje mreže mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori

Vesti | Region

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, Monitoring kvaliteta vazduha

Vlada Crne Gore je na  88. sednici donela Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o uspostavljanju mreže mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha kojom je pravno regulisana prva revizija mreže mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha, koja se u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha vrši redovno, na svakih pet godina.

Prvom revizijom planirano je proširenje mreže sa sadašnjih sedam na 10 mernih mesta i izvršeno je premeštanje određenih postojećih mernih mesta na reprezentativnije lokacije ili na lokacije koje se smatraju potencijalno više ugroženim.

Takođe, predviđeno je uspostavljanje mernog mesta za praćenje prekograničnog prenosa zagađenja na velikim udaljenostima kako bi se proširila saznanja o prekograničnom uticaju zagađenja koje potiče van granica Crne Gore.

Milisav Pajević