Prošireni proizvodni kapaciteti PK „Drmno“

Srbija

Investicije u rudarskom sektoru te-ko.rs

Pomoćnik direktora PD „TE-KO Kostolac“ gospodin Miroslav Ivković saopštio je da su završeni radovi na montaži nove transportne opreme na Površinskom kopu „Drmno“. On je istakao da je projekat realizovan u skladu sa planom investicionih aktivnosti za ovu godinu, a na terenu je postavljen i transporter dužine 1500 metara.

Direktor PD „TE-KO Kostolac“ gospodin Dragan Jovanović izjavio je da je puštanje u rad ovog objekta veoma značajno za Kostolac. Prema njegovim rečima, može se računati na pouzdanu proizvodnju uglja iz Kostolca ove zime.

Direktor kompanije „Goša Fom“ gospodin Srdan Dimitrijević istakao je odnos između ove kompanije i PD „TE-KO Kostolac“ veoma dobar, kao i da je ovim primerom potvrđeno da domaće firme mogu napraviti kvalitetnu rudarsku opremu u predviđenim rokovima.

Vrednost investicije iznosi preko 736 miliona dinara, a njena realizacija trajala je oko 6 meseci. U sklopu projekta izrađeno je i montirano oko 320 tona savremene opreme za pogonsku stanicu „B-2000“ koja će raditi u sklopu drugog jalovinskog sistema Površinskog kopa „Drmno“.

Realizacijom ovog projekta proširen je proizvodni kapacitet Površinskog kopa „Drmno“ na oko 12 miliona tona uglja godišnje.

Sandra Jovićević

foto: te-ko.rs