Pronađene ilegalne zamke za hvatanje strogo zaštićenih vrsta ptica pevačica na Brestovačkom jezeru

Prilikom stručnog obilaska Brestovačkog jezera 01. februara 2017. godine, ornitolog Zavoda pronašao je postavljene zamke za hvatanje strogo zaštićenih vrsta ptica pevačica u blizini brane jezera. Ovom prilikom, uočena su dva mala stabla sa postavljenim štapićima sa lepkom i tri mrtve strogo zaštićene vrste pevačice koje su služile kao mamac za hvatanje sitnih ptica. Na istom mestu nalazio se i kavez sa živim pticama pevačicama, na kojima su se nalazili mamci za hvatanje ptica (štapići sa lepkom).

U cilju preduzimanja hitne intervencije uklanjanja mamaca, spašavanja i zbrinjavanja uhvaćenih strogo zaštićenih ptica i odogovarajućih mera protiv nepoznatih počinioca, obaveštena je nadležna republička ekološka inspekcija o pronalasku zamki za ilegalno hvatanje strogo zaštićenih vrsta ptica, koja je odmah obavestila Policijsku stanicu u Bojniku radi hitne intervencije i uviđaja.

Tokom uviđaja policija je oduzela sve zamke, kaveze, žive i mrtve ptice koje su nađene na brani Brestovačkog jezera i predala republičkim ekološkim inspektorima u policijskoj stanici u Bojniku. Ptice koje nisu povređene su puštene u prirodu, dok će na osnovu prikupljenog materijala, policija pokrenuti istražni postupak.

Izvor: zzps.rs

V.Vukajlović