Promovisano korišćenje električnih bicikala i skutera u Hrvatskoj

Region | Održivi razvoj

Proebike2 eihp.hr

U sredu 17. februara 2016. godine u prostorijama Energetskog instituta „Hrvoje Požar“ održan je „Seminar o mogućnostima korišćenja električnih bicikala i skutera za dostavu roba i usluga“ i završna prezentacija rezultata projekta korišćenja električnih bicikala i skutera za dostavu roba i usluga.

U okviru seminara predstavljeni su rezultati pomenutog projekta, kao i alat koji omogućava simulaciju uvođenja električnih bicikala u poslovanje kompanija. Bilo je reči o projektu PRO-E-BIKE koji je pokrenut 2013. godine sa ciljem da pokaže lokalnim samoupravama i kompanijama da je dostava električnim biciklima ekonomski opravdana i da smanjuje buku i zagađenje. Predstavljeni su i primeri korišćenja električnih bicikala u Hrvatskoj (Štromček projekat iz Čakovca i projekat Hrvatske pošte koja koristi električne bicikle za dostavu).

Na seminaru o mogućnostima korišćenja električnih bicikala i skutera za dostavu roba i usluga rečeno je da je potrebno raditi na promociji električnih bicikala kako bi se promovisala održiva mobilnost i smanjila emisija ugljen dioksida.

Seminaru su prisustvovali predstavnici preko 40 gradova i kompanija.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: eihp.hr