Promovisan novi znak zaštite prirode Republike Srpske

407089

U Nacionalnom parku „Kozara“ u Prijedoru u Republici Srpskoj povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine promovisan je znak zaštite životne sredine Republike Srpske.

Pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske gospođa Svjetlana Radusin izjavila je da je izabrani znak veoma alikativan i da se može naći na amblemima i suvenirima u zaštićenim područjima. Istakla je da su za izradu znaka prirode angažovani studneti Akademije umetnosti, a da je od 22 rada izabran znak zaštite životne sredine studentkinje Sanje Kvasni.

U okviru manifestacije održana je i izložba radova studenata Katedre za grafički dizajn Akademije umetnosti, a koji su bili učesnici konkursa za znak zaštite životne sredine Republike Srpske.

Sandra Jovićević

foto: srna.rs