Promocija specijalnog vozila za rad u zaštićenim staništima

14072016_urbanizam_amfibija 01U specijalnom rezervatu prirode „Obedska bara“  juče je održana demonstracija multifunkcionalne ekološke amfibije sa novim alatima specijalizovanim za rad upravo u uslovima zaraslih vodenih staništa, kao što je Obedska bara.

Posebnim prostornim planom za Obedsku baru definisano je očuvanje njenih prirodnih vrednosti i dugoročan program zaštite koji se odnosi i na revitalizaciju barskih i vodenih staništa. U tom procesu bi korišćenje amfibije sa alatima za sečenje vodene vegetacije i njeno uklanjanje iz vode,kao i vađenje sedimenta sa dna, imalo značajnu ulogu u zaštiti „bisera“ prirode kao što je Obedska bara – složili su se danas predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, koji su prisustvovali promociji rada ovog specijalnog vozila.

Predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Olivia Tešić, ovom prilikom je naglasila da je očuvanje prirode proces koji je stalan u radu ovog sekretarijata, te da bi investiranje u ovakvo vozilo bilo zalog za budućnost, da se na aktivan način upravlja i održava ugroženo područje.

Obedska bara u Sremu spada u jedno od najstarijih zaštićenih područja, kojim sada upravlja Javno preduzeće „Vojvodinašume“. Tokom vremena je, međutim, znatno izmenjen izgled predela, poremećen vodni režim u širem slivnom području reke Save, kao i ravnoteža između površina i prostornog rasporeda bara, livada i šuma, najviše zbog negativnog antropogenog uticaja.

Izvor: vojvodina.gov.rs

Vesna Vukajlović