Promocija reciklaže u Beloj Crkvi

Srbija

umetnost-i-reciklaža rtv.rs

U ponedeljak 17. novembra 2014. godine u opštini Bela Crkva održana je predstava „Čarobno jezero“ čiji je cilj promocija zaštite životne sredine, reciklaže i zaštite voda.

Predstavu su osmislili i odigrali mladi iz ove opštine koji su želeli da podstaknu sugrađane da recikliraju PET ambalažu.

Umesto ulaznica za predstavu, svaki posetilac je doneo po pet plastičnih flaša, a radnici JKP „Belocrkvanski komunalac“ pokazali su im kako da pravilno selektuju PET otpad. Osim toga, građanima su podeljeni i flajeri na kojima se nalaze lokacije za odlaganje ovakvog otpada.

Predstava će „Čarobno jezero“ naredne godine će biti izvođena na celoj teritoriji opštine Bela Crkva, kako bi što više građana bilo podstaknuto na recikliranje.

Opština Bela Crkva ima u planu da sledeće godine uspostavi pet reciklažnih ostrva gde će građani moći da odlažu PET ambalažu, papir, karton i staklo.

Projekat su podržali Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs