Promocija reciklaže kroz dvomesečnu kampanju u Novom Sadu

Srbija | Upravljanje otpadom

 

Kompanija „Greentech“ saopštila je da je na kupalištu Štrand u Novom Sadu nakon dva meseca kampanje „Za čistu plažu, Vašu ambalažu u reciklažu“ prikupljeno i reciklirano oko tri tone otpadne ambalaže.

Foto ilustracija: Pixabay

Kako bi se ova kampanja realizovala, JKP „Zelenilo“ iz Novog Sada sarađivalo je sa kompanijama iz oblasti reciklaže. Kompanija „Sekopak“ na Štrandu je postavila 30 namenskih kanti za potrebe odlaganja stakla, plastike i aluminijuma, a kompanija „Greentech“ postavila je 10 kontejnera za odlaganje plastične ambalaže. Osim toga, obezbeđen je i kontejner za sakupljanje stakla, kutije za ugostiteljske objekte i ručna presa za limenke.

Organizovani su i događaji koji podižu javnu svest o zaštiti životne sredine i reciklaži, između ostalog i pozorišna predstava, kreativne ekološke radionice za decu, mini reciklažna teretana.

Sandra Jovićević