Promocija procesa životne sredine i zdravlja u Novom Pazaru

Kao nastavak započetih aktivnosti na lokalnom nivou, Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo zdravlja, uz podršku kancelarije Svetske zdravstvene organizacije, Grada Novog Pazara i Instituta za javno zdravlje, 2. oktobra 2017. godine organizovali su javnu promociju procesa životne sredine i zdravlja u Novom Pazaru.

Cilj radionice bio je upoznavanje nadležnih državnih organa, institucija i zainteresovane javnosti sa procesom životne sredine i zdravlja, aktivnostima koje su sprovedene od momenta potpisivanja Parmske Deklaracije, kao i sa ulogom i obavezama lokalnih institucija i organa u daljem procesu.

Motivisanje lokalne i zainteresovane javnosti za proces donošenja odluka posebno je značajno za napredak u daljem sprovođenju ciljeva koji su potvrđeni na poslednjoj, šestoj Ministarskoj konferenciji o životnoj sredini i zdravlju, održanoj juna 2017. godine u Ostravi (Češka Republika) .Na ovoj konferenciji, zemlje članice izjasnile su se o sedam prioritetnih oblasti delovanja, kao i da će izraditi nacionalne portfolie akcije, kako bi se učinio vidan pomak.

Prema statistici Svetske zdravstvene organizacije, skoro milion i po smrti godišnje u zemljama Evro regiona SZO, uzrokovani su faktorima životne sredine koje je bilo moguće izbeći. Radi prevencije ovakve statistike, treba pojačati napore usmerene na ključne determinante zdravlja: zagađenje vazduha, neadekvatno vodosnabdevanje i sanitaciju, opasne hemikalije, otpad i kontaminirane lokalitete, klimatske promene. Partnerska inicijativa i sinergetsko delovanje nadležnih institucija , doprineće unapređenju procesa, kroz realizaciju programskih i projektnih predloga i drugih aktivnosti, na temu životne sredine i zdravlja u Jugozapadnoj Srbiji , kao i u čitavom regionu.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević