Promocija korišćenja šumske biomase u Mrkonjić Gradu

Region | Biomasa

1445_vest_img_20160426_132454

U Agenciji za privredni razvoj Mrkonjić Grada u Bosni i Hercegovini održano je predavanje „Mogućnosti unapređenja korišćenja šuma kroz proizvodnju biomase kao obnovljivih energetskih izvora“.

Predavanju su prisustvovali predstavnici drvoprerađivačkog i šumarskog sektora sa područja opštine Mrkonjić Grad, a cilj projekta je promovisanje savremenih načina korišćenja šumske biomase kao obnovljivog energetskog izvora.

Predavanje su organizovali Šumarski fakultet iz Banjaluke i Asocijacija inženjera šumarstva „EcoForest“, a projekat iskorišćenja šuma kroz proizvodnju biomase podržava Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Sandra Jovićević

foto: mrkonjic-grad.rs