Promocija kompostiranja u Crnoj Gori

Region | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

U opštini Nikšić u Crnoj Gori održana je panel diskusija „Održivo upravljanje zelenim otpadom – kompostiranje“.

Izvršni direktor „Eko centra Delfin“ gospođa Ljilja Radunović izjavila je da je cilj panel diskusije upoznavanje građana sa procesom kompostiranja kako bi se povećala svest o značaju očuvanja životne sredine kroz selektivno prikupljanje i odlaganje otpada i valorizaciju biootpada kroz kompostiranje. Kako je navela, zeleni otpad čini oko 5 odsto ukupno sakupljenog otpada u Crnoj Gori što je značajno sa aspekta odvoženja i deponovanja troškova koja imaju komunalna preduzeća.

Gospođa Radunović je istakla da se projekat „Održivo upravljanje zelenim otpadom – kompostiranje“ realizuje od aprila 2014. godine, a programom edukacije obuhvaćeno je oko 18 odsto škola u Crnoj Gori. Dodala je da će prvo postrojenje za kompostiranje otpada u Crnoj Gori koje se nalazi u Kotoru početi sa radom u februaru 2016. godine, kao i da su opštine Berane i Bar zainteresovane za proces kompostiranja.

Projekat „Održivo upravljanje zelenim otpadom – kompostiranje“ realizuju „Eko centar Delfin“ i misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Sandra Jovićević