Projektovana ušteda kao izvor finansiranja projekata u oblasti energetske efikasnosti

Predstavljamo

Siguran prelazak sa velike potrošnje energije na njenu efikasnu upotrebu, poštujući specifične potrebe klijenata, već nekoliko godina obezbeđuje „Resalta”, koja je lider na polju energetske efikasnosti. Kroz ESCO model, „Resalta” osmišljava, finansira i realizuje projekte energetskih ušteda za klijente iz privatnog kao i javnog sektora.

Fotografija:  Resalta

Iako je veliki broj važnih projekata koje je „Resalta” realizovala u regionu, energetska sanacija Ljubljane zaslužuje da bude naročito istaknuta. Projekat, koji „Resalta” ostvaruje u konzorcijumu sa „Petrolom”, obuhvata 49 zgrada, a mere podrazumevaju obnovu fasade, sistema grejanja i hlađenja, rasvete, stolarije i termičkih omotača zgrada. Ovim vidom saradnje grad Ljubljana uštedeće više od 8 MWh godišnje, dok će se emisija CO2 umanjiti za 3.000 tona godišnje.

„Resalta” je izvela čak osam projekata sa slovenačkom kompanijom „Gorenje” u Velenju, od kojih su tri trenutno u fazi implementacije. Projekti uključuju modernizaciju rasvete, dva kogeneracijska postrojenja, sisteme hlađenja vezane za proizvodnju, sisteme upravljanja energijom kao i sisteme komprimovanog vazduha. Ukupne uštede od svih projekata dosežu desetine MWh godišnje, a CO2 emisije smanjuju se za nekoliko hiljada tona godišnje zahvaljujući „Resaltinim” efikasnim rešenjima. Ovaj slučaj dobro ilustruje mnoštvo mogućnosti za poboljšanje energetske efikasnosti u industrijskim objektima – jer je najveći potencijal kod velikih potrošača energije.

Luka Komazec, direktor grupe „Resalta” Fotografija: Resalta

Na teritoriji Srbije, „Resalta” je izvela prvi projekat u sklopu javno-privatnog partnerstva sa gradom Pirotom za isporuku toplotne energije, kojim je postignuta energetska efikasnost u četiri lokalne škole regulisanjem isporuke toplotne energije. Kotlovi na biomasu obezbeđuju toplotnu energiju iz obnovljivih izvora, i dok grad dobija finansijsku uštedu iz ovog projekta, a učenici i učitelji u školama pouzdan sistem grejanja, prelaskom sa lož ulja na biomasu smanjuje se emisija CO2 za 420 tona godišnje.

„Resalta” – regionalni lider u oblasti energetske efikasnosti Kompanija je osnovana 2011. godine pod nazivom GGE što je akronim u kom su se združila početna slova imena tri osnivačke kompanije: „Gorenje”, „Geoplin” i „Energetika Ljubljana”. Razvoj kompanije premašio je sva početna očekivanja, akcionarska struktura se promenila, a novi naziv osmišljen je tako da odražava usmerenost na visoke rezultate u poslovanju sa partnerima. „Resalta” je jedna je od najbrže rastućih kompanija u Sloveniji, a prisutna je u sedam zemlja širom regiona, među kojima su između ostalog Srbija, Hrvatska, Bugarska i Makedonija. Od svog osnivanja, „Resalta” je izvela više od 200 projekata, putem kojih je smanjila preko 30.000 tona CO2 emisija i uštedela svojim klijentima preko 300 GWh energije. Pored energetske efikasnosti, „Resalta” se bavi i energijom iz obnovljivih izvora – projekat kogeneracije u Hrvatskoj Slatini od 5MW čini prvi deo ambicioznog plana za razvoj čiste energije.

Resalta” pruža svojim klijentima ne samo finansiranje projekata, već i tehničku ekspertizu. Prema rečima Luke Komazeca, direktora grupe „Resalta”, njihovi inženjeri su stekli opsežno iskustvo kroz dugi niz godina rada na raznim projektima energetske efikasnosti. „Njihovo znanje nam omogućava da identifikujemo najbolja rešenja za svakog klijenta, u zavisnosti od pojedinačnih potreba i energetske potrošnje. Osim toga, mi preuzimamo sve rizike i odgovorSve fotografije: „Resalta” nost za tehnička rešenja, pa klijenti mogu da imaju potpuno poverenje u nas i naša rešenja. Projekat „Plantaže” predstavlja dobar primer projekta koji je potpuno prilagođen klijentu – novi parni kotao će kao energent koristiti orezine vinove loze. Pošto su orezine nusproizvod primarne delatnosti, trošak za energiju će se svesti na nulu za klijenta”, kaže Luka Komazec.

Tekst u celini možete pročitati u Magazinu Energetskog portala CIRKULARNA EKONOMIJA, septembar-novembar 2018, od 22. do 26. stranice.