U planu nekoliko investicija u OIE u hrvatskoj Slatini

Region

drveceU 2014. godini planirano je više investicija u obnovljive izvore energije u Slatini, koja pripada Virovitičko-podravskoj županiji.

U preduzetničkoj zoni Trnovača u planu je izgradnja elektrane na šumsku biomasu koja će proizvoditi električnu i toplotnu energiju. Investitor ove elektrane je firma „Energy-9“ koja je još 2009. godine kupila zemljište u ovoj zoni za izgradnju elektrane. Vrednost investicije je 18 miliona evra, a u toku je pribavljanje preostale potrebne dokumentacije.

Planirano je da se sa izgradnjom ove elektrane započne u martu 2014. godine. Ova elektrana će otvoriti 10 do 20 novih radnih mesta.

U preduzetničkoj zoni Kućanica Medinci planirana je izgranja dva biogasna postrojenja. Naime, kompanija „Biointegra“ d.o.o. planira izgradnju biogasnog postrojenja koje će koristiti biogas iz silažnog kukuruza. Ovo postrojenje bi trebalo da ima snagu od 1MW, ali uz mogućnost proširenja postrojenja za još 1MW. Početak izgradnje postrojenja očekuje se u martu, a probna proizvodnja već ove godine, s obzirom da su potpisani ugovori sa kooperantima koji će obezbeđivati biogas iz silažnog kukuruza. Očekuje se otvaranje desetak novih radnih mesta.

Firma „Bioplin proizvodnja“ d.o.o. iz Zagreba planira izgradnju biogasnog postrojenja u preduzetničkoj zoni Kućanica Medinci. U toku je pribavljanje lokacijske dozvole, a i ovo postrojenje će koristiti biogas iz kukuruza.

U ovoj zoni planirana je i izgradnja solarne elektrane. Vrednost ove investicije je 850 hiljada evra, a investitor je Županijski centar za upravljanje otpadom.

U preduzetničkoj zoni Turbina 1 firma „Energija turbina“ (koja je u vlasništvu nemačkog investitora) planira izgradnju elektrane na šumsku biomasu koja će proizvoditi električnu i toplotnu energiju. Ova elektrana će imati snagu od 4,5MW, a vrednost investicije je 18 miliona evra.

Na ovoj lokaciji planirana je i elektrana „Miscanthus Slatina“ koja će imati snagu od 2,9MW. Ova elektrana će raditi na šumsku biomasu, a u toku je izdavanje građevinske dozvole.

Firma „Dravcel“ d.o.o. Slatina nosilac je projekta izgradnje geotermalne elektrane za fabriku celuloze i papira. Islandska kompanija „Efla“ izvršila je ispitivanje terena dok je Uprava za energetiku Ministarstva privrede Republike Hrvatske dala koncesiju za istraživanje. Studija uticaja na okolinu predata je još 2012. godine Ministarstvu zaštite životne sredine, a u toku je dobijanje lokacijske dozvole. Očekuje se da će radovi na izgradnji početi u aprilu ove godine.

S.J.