Projekat „Zeleni grad“ u Kragujevcu

Svet

zeleni-grad-roberto-mastraci-zlatko-milic

Dana 16. septembra 2014. godine između načelnika gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca gospodina Zlatka Milića i vlasnika italijanske kompanije „Atena Conslating SRL“ gospodina Roberta Mastraćija potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji za realizaciju projekta „Zeleni grad“.

Ovaj projekat ima za cilj da obezbedi integrisani sistem upravljanja otpadom. U planu je da projekat obuhvati izgradnju postrojenja za preradu komunalnog otpada, reciklažu, iznošenje smeća, tretman otpada i jednu kasetu sanitarne deponije.

Do kraja godine bi trebalo da bude izrađen Elaborat o ekonomskoj opravdanosti, a i Vlada Republike Srbije bi trebalo da da saglasnost kako bi se započelo sa realizacijom ovog projekta.

Član Gradskog veća za investicije i razvoj gospodin Nebojša Vasiljević izjavio je da će ovaj projekat pomoći Kragujevcu da uspostavi efikasan sistem upravljanja komunalnim otpadom, što će rezultirati novim investicijama i otvaranjem radnih mesta.

Vlasnik kompanije „Atena Consalting SRL“ gospodin Roberto Mastraći istakao je da su izabrali Kragujevac kao mesto realizacije ovog projekta zbog toga što je ovaj grad na vreme shvatio važnost efikasnog upravljanja komunalnim otpadom.

Sandra Jovićević

foto:ritamgrada.rs