Projekat „Zelena InTeligencija“ za EE otpad u Crnoj Gori

Region

elektronski-otpad ekologija.rs

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Crne Gore i nevladina organizacija „Zeleno srce“ iz Podgorice prošle nedelje su potpisali Memorandum o razumevanju za realizaciju projekta „Zelene InTeligencija“.

U okviru projekta biće organizovano sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Osim toga, preko Mreže Arhus centara Crne Gore o ovom projektu će biti informisane nadležne institucije i građani. Putem kampanje biće podignuta svest građana o sakupljanju električnog i elektronskog otpada, a biće predstavljeni i propisi i direktive iz ove oblasti.

Takođe će biti reči i o selektivnom odvajanju ovakvog otpada i njegovom skladištenju kod licenciranih pravnih lica.

Sandra Jovićević

foto: ekologija.rs