Projekat „Razvoj softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada“

Vesti | Region

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o predlozima ugovora koji se realizuju u okviru druge faze „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama“ i prihvatila Ugovor o pružanju konsultantskih usluga za projekat „Razvoj softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada“ i Aneks Ugovora o izvođenju radova na objektima iz klastera V, kojim se rok za završetak radova na Zavodu Komanski most, zbog objektivnih razloga, produžava sa 150 na 210 dana.

Realizacijom „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama – faza ll“ obuhvaćena je primena mera na odabranim obrazovnim i socijalnim ustanovama i administrativnim objektima, kao i prateće mere: nabavka softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada, uspostavljanje sistema za monitoring potrošnje energije, sistema za energetski menadžment i sl.

Za implementaciju Programa obezbeđena su sredstva od 20 miliona evra iz kredita KfW banke i donacija od 2,7 miliona, a vrednost ugovorenih i izvedenih radova na objektima iz druge faze iznosi 11,6 miliona evra.

Milisav Pajević