Projekat Razvoj navodnjavanja u poljoprivredi Srbije finansira se iz Fonda Abu Dabija

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Foto: JVP Srbijavode

U prostorijama JVP „Srbijavode“ održan je sastanak predstavnika Fonda za razvoj Abu Dabija, Vlade Republike Srbije i JVP „Srbijavode“ povodom unapređenja saradnje i realizacije Projekta „Razvoj navodnjavanja u poljoprivredi Srbije“

Sastanak je otvoren pozdravnim rečima gospodina Puzovića i Salmin Al Almerija, generalnog direktora „Al Dahra-Srbija“, nakon čega su predstavnicima Fonda za razvoj Abu Dabi predstavljeni postojeći i novi projekti.

Imajući u vidu značaj poljoprivrede u Srbiji, koja bi sa odgovarajućom podrškom mogla da postane značajan pokretač nacionalnog ekonomskog rasta, kao i raspoložive potencijale Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije pokrenulo je projekat „Razvoj navodnjavanja u poljoprivredi Srbije“. Projekat se finansira iz kredita Fonda za razvoj Abu Dabija.

Zbog složenosti ovakvog projekta, a uzimajući u obzir da je navodnjavanje u Srbiji razmatrano u više strateških dokumenata, i uvažavajući to da je za razvoj navodnjavanja potrebno stvoriti i odgovarajuće ekonomske i organizacione okvire, projekat se realizuje fazno.

Cilj projekta je povećanje produktivnosti i efikasnosti u sektoru poljoprivrede kroz proširivanje sistema za navodnjavanje. Prva faza, pored izgradnje sistema u Vojvodini, obuhvatila je izgradnju sistema u centralnoj Srbiji i to regionalnih sistema na području Pančevačkog rita, kao i meliracionih sistema na području Mačve i Čačka. Radovi obuhvataju izgradnju ili rekonstrukciju kanalske mreže, objekata na kanalskoj mreži i izgradnju magistralnog cevovoda.

Foto: JVP Srbijavode

Zahvatanje, distribucija i održavanje projektovanih nivoa vode u kanalskoj mreži ovih sistema predviđeni su pomoću odgovarajućeg broja tipskih regulacionih ustava i crpnih stanica niskog pritiska. Dakle, u svrhu regulacije nivoa vode u sistemu, bila je potrebna izgradnja oko 20 crpnih stanica kanalskog tipa i regulacionih ustava. Vrednost ovih radova je oko 20 miliona evra.

Nakon sastanka, učesnici su obišli radove sanacije i modernizacije hidromeloracionog sistema u Pančevačkom ritu. Za zaštitu od spoljnih i unutrašnjih voda i za navodnjavanje ovog područja izgrađeni su brojni nasipi, mreža kanala, crpne stanice i drugi objekti.

Takođe, u okviru ovog fonda u pripremi su i novi projekti koje će predstavljati drugu fazu i koji će obuhvatiti još oko 55.000 hektara, što će dodatno unaprediti poljoprivrednu proizvodnju. U okviru ove faze planirana je izgradnja i proširenje sistema za navodnjavanje u Pančevačkom ritu- faza II i III, Surčinu, Topoli, kao i modernizacija 58 crpnih stanica na teritoriji centralne Srbije.

Izvor: JVP Srbijavode