Projekat „Obnova posledica poplava – izrada mapa ugroženosti i mapa rizika za teritoriju Srbije“

Vesti | Srbija

 

Foto: Ministarstvo odbrane

Foto: Ministarstvo odbrane

Donacija nove opreme Ministarstvu odbrane, koja je deo paketa pomoći EU Srbiji u borbi protiv klimatskih promena juče je uručena na vojnom aerodromu Batajnica.

Projekat „Obnova posledica poplava – izrada mapa ugroženosti i mapa rizika za teritoriju Srbije“ koji se finansira iz IPA 2014 u iznosu od 6,15 miliona evra, uz implementacionu podršku Svetske banke, predstavljen je na vojnom aerodromu Batajnica.

Novcem projekta obezbeđena je oprema za lasersko snimanje terena iz vazduha, kao i hardver i softver za obradu podataka dobijenih aerofotogrametrijskom LiDAR kamerom, kao i jedno terensko vozilo.

Tim projektom biće izrađene karte rizika za 74 područja koja su definisana kao plavna područja, ili za oko 9.500 kvadratnih kilometara, a Vojnogeografski institut sprovodiće snimanje terena 2018. i 2019. godine.

Aleksandar Vulin, ministar odbrane u Vladi Republike Srbije je tom prilikom rekao da Vojska Srbije kao svoj zadatak ima saradnju sa civilnim vlastima u slučaju elementarnih nepogoda ne samo kada se dogode, već i u vidu prevencije i saniranja štete da ona bude što manja.

Vojnogeografski institut ima pred sobom veliki posao, ali će to pomoći Srbiji da se bolje nosi sa potencijalnim pretnjama, da predviđa događaje i ide im u susret, naglasio je ministar i dodao da je svako ulaganje u Vojsku Srbije ulaganje u kvalitet života građana.

Sem Fabrici je rekao da je projekat deo paketa pomoći koji EU daje Srbiji u borbi protiv klimatskih promena, posebno posle poplava 2014. godine, dodavši da je EU pomogla Srbiju sa 172 miliona evra za prevenciju i saniranje posledica poplava.

Prvi deo pomoći ticao se saniranja posledica poplava i obnove, a sada se bavimo prevencijom i radi se o najnovijoj tehnologiji, rekao je on.

Fabrici je objasnio da je poklonjena oprema kojom će se mapirati teren, izraditi karte rizika, dodajući da je obezbeđen softver, hardver i obuka za njeno korišćenje.

Glavni fokus projekta jeste izrada mapa za sprečavanje budućih poplava ili makar saniranje i smanjenje posledica poplava, rekao je on i podsetio na to da je Delegacija EU u protekle četiri godine sa vlastima Srbije radila na saniranju posledica poplava u 51 opštini.

Blagojević je izrazio zahvalnost EU i Vojnogeografskom institutu koji će sprovesti projekat, napominjući da je EU najveći donator u saniranju posledica poplava, a takođe je nastavila da učestvuje u pomoći Srbiji da ojača preventivni sistem.
Ogroman posao urađen je u protekle četiri godine, ali moramo da radimo više, pametnije i efikasnije, rekao je on i dodao da nam vreme ne ide na ruku jer su nepogode sve češće.

Oprema treba da pomogne unapređenju pripremljenosti za slučaj poplava, da resursima raspolažemo efikasnije i da bolje reagujemo, naglasio je Blagojević.

Milisav Pajević