Projekat „Klikni zeleno“ Timočkog Omladinskog Centra iz Zaječara

Vesti | Srbija

Foto: TOC Zaječar

Timočki Omladinski Centar iz Zaječara okupio je projektom „Klikni zeleno“ konzorcijum ekoloških organizacija oko vizije rada na povećanju stepena informisanosti lokalnih institucija i građana putem javnog zagovaranja i specifičnih kampanja na temu politika životne sredine.

Tokom projekta „Klikni zeleno“ koji su realizovali prošle godine pratili su pripremu, usvajanje i praćenje lokalnih i nacionalnih politika u ovoj oblasti.

Konzorcijum okupljen oko Timočkog omladinskog centra činili su: Resurs centar Bor, Omladina JAZAS-a Požarevac i Krovna Organizacija Mladih Srbije.

Projekat Timočkog Omladinskog Centra iz Zaječara je trajao godinu dana, a realizovan u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Milisav Pajević