Projekat istraživanja nafte i gasa pod nazivom „Južni Banat 2“

Srbija

Foto: Milisav Pajević

Povodom realizacije projekta seizmičkih ispitivanja na teritoriji nekoliko južnobanatskih opština i početka segmenta koji se odnosi na istraživanja na teritoriji opštine Kovin, predstavnici kompanije NIS održali su 15. novembra radni sastanak u Opštini Kovin sa predstavnicima lokalne samouprave, kako bi prezentovali projekat istraživanja nafte i gasa pod nazivom „Južni Banat 2“.

Tim NIS-a pozdravio je Zoran Nikolić, zamenik predsednice Opštine Kovin, a sastanku su prisustvovali i Olivera Tanasijević i Ratko Mosurović, pomoćnici predsednice, kao i Ljubomir Đorđević i Radovan Vukosavljević, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave Kovin.

Kompanija NIS izdala je saopštenje u kome navodi da započinje geofizička istraživanja nafte i gasa na teritoriji opštine Kovin, 15. novembra ove godine.

Planirano je da istraživanja u ovoj opštini traju od druge polovine decembra ove godine do kraja aprila 2018. godine. Ovi radovi se obavljaju u okviru projekta seizmičkih ispitivanja na istražnom području „Južni Banat 2“, a pored opštine Kovin, obuhvataju i Pančevo, Alibunar i Kovačicu.

Izvođač radova je „Naftagas naftni servisi – Seizmički servisi“ NIS-a. Kompanija NIS poseduje sve neophodne dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa za izvođenje seizmičkih radova i u toku radova će poštovati sve ekološke standarde i pravila bezbednosti na radu.

U toku je informisanje vlasnika i korisnika parcela o planiranim istraživanjima, dok će radovi biti sprovođeni isključivo na parcelama čiji su vlasnici dali saglasnost i potpisali dokument koji omogućava prolazak kroz posed. Predstavnici NIS-a će se maksimalno truditi da u toku izvođenja radova ne remete svakodnevni život i rad građana.

Radi sveobuhvatne i potpuno otvorene komunikacije sa građanima, u mesnim zajednicama u kojima se sprovode ispitivanja otvoreni su informativni punktovi, gde građani mogu da dobiju dodatne informacije o radovima i dostave svoje sugestije, svakog radnog dana od osam do 14 časova. Kao odgovorna kompanija, NIS će sve zahteve građana pažljivo razmotriti sa predstavnicima lokalne zajednice.

NIS je uveren da će uz pomoć građana i lokalne samouprave uspešno realizovati ovaj projekat koji će biti od opšte koristi kako za kompaniju, tako i za širu društvenu zajednicu.

Milisav Pajević