Projekat energetske efikasnosti u BiH – II

 

Foto: Veće ministara BiH

Foto: Veće ministara BiH

Veće ministara BiH je usvojilo Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekat energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini – II) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Predloženi projekat će pružiti apsolutnu podršku za ispunjavanje obveza i ciljeva iz strategije obveza iz Sporazuma Energetske zajednice.

Vlasti su se po tom sporazumu obvezale da će preduzeti i implementirati relevantne direktive i propise EU-a iz oblasti energetske efikasnosti kao i dodatno podstaći zapošljavanje i ekonomski rast.

Kroz implementaciju mera energetske efikasnosti ostvariće se 30 – 60 posto ušteda po svakom objektu, što će imati direktan pozitivan uticaj na  proračune i troškove vezano za energiju.

Navedeni projekat predstavlja nastavak prvog Projekta energetske efikasnosti (BEEP) na osnovu Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj, koji je potpisan 29. oktobra 2014., na iznos od 20.800.000.00 SDR (ekvivalent 32,0 miliona USD), od kojih je s 3l. 3. 2018. godine povučeno 16.455.635.00 SDR ili oko 24,0 miliona USD.

Milisav Pajević