Projektom „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“ obuhvaćene bolnice i škole

Foto-ilustracija: Unsplash (Arseny Togulev)

Ministri ekonomije i zdravlja Dragica Sekulić i dr Kenan Hrapović potpisali su ugovor sa konzorcijumom u čijem su sastavu „LD Gradnja“, „Ramel“ i „Ening“, za izvođenje radova u Opštoj bolnici Bar i Domu zdravlja Ulcinj u okviru druge faze projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“. Vrednost ugovora iznosi preko 1,4 miliona evra, a odnosi se na zamenu fasadne bravarije, postavljanje termo izolacije na fasadi, postavljanje termo izolacije krovnih ravni, zamenu i unapređenje sistema za pripremu sanitarne tople vode, unapređenje sistema osvetljenja i sistema za grejanje.

Ministarka ekonomije, Dragica Sekulić izrazila je očekivanje da će nakon izvođenja radova u Opštoj bolnici Bar i Domu zdravlja Ulcinj ovi objekti biti pokazni primeri o benefitima implementacije mera energetske efikasnosti.

Sekulić je podsetila da je ministarstvo ekonomije 2009. godine počelo implementaciju projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“, koji se realizuje na osnovu kredita sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, a koji je imao za cilj unapređenje energetskih karakteristika javnih objekata (zdravstvenih i obrazovnih), kao i bolju obaveštenost građana o merama energetske efikasnosti.

Foto-ilustracija: Unsplash (Feliphe Schiarolli)

„Rezultati koje je smo ostvarili realizacijom projekta su višestruki: uz primenu uslova energetske efikasnosti renovirano je 25 javnih objekata, i to: 16 zdravstvenih, 8 obrazovnih ustanova i 1 studentski dom, ukupne vrednosti radova 9,58 miliona evra. Smanjena je potrošnja energije u prosjeku za 42,5 odsto. Rashodi javne potrošnje smaneni su oko 600.000 evra godišnje. Preko 92 odsto korisnika objekata je zadovoljno unutrašnjim komforom nakon primene mera energetske efikasnosti“, istakla je Sekulić.

Ministarka je naglasila da renovirane objekte koristi oko 100.000 korisnika (učenici, pacijenti, zaposleni u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama), odnosno 16 odsto stanovništva Crne Gore.

Sekulić je kazala da je druga faza projekta ‘Energetska efikasnost u Crnoj Gori’ počela u julu mesecu 2018. godine, kada je potpisan ugovor o kreditu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, za dodatnih 6 miliona eura za primenu, te da je, pored radova na renoviranju novih zdravstvenih objekata, plan da se kroz realizaciju ove faze projekta implementira monitoring sistem koji će pratiti postignute uštede i nivo komfora u zdravstvenim objektima i uspostavi održiv sistem finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru.

„Održivi sistem finansiranja omogućiće da uštede u potrošnji energenata koje budemo ostvarili u renoviranim objektima u okviru druge faze koristimo za primenu mera energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim objektima“, poručila je ministarka Sekulić

Ministar zdravlja dr Kenan Harapović izrazio je zadovoljstvo uspešnom implementacijom projekata koji sprovode odsek za zdravlje i ekonomiju sa ciljem renoviranja objekata u delu energetske efikasnosti i stvaranja boljih i komfornijih uslova za boravak u zdravstvenim objektima.

„Do sada je kroz projekat u zdravstvene objekte uloženo oko 7,5 miliona eura. Ukupna potrošnja energije smanjena je za oko 500.000 evra godišnje, dok je zadovoljstvo pacijenata unutrašnjim komforom nakon primena mera energetske efikasnosti povećano na preko 95 odsto, a medicinskog osoblja na preko 85 odsto“, kazao je Hrapović.

On je podsetio da je do sada energetski renovirano 16 zdravstvenih objekata i da će radovi u domovima zdravlja u gradovima Berane, Plav i Rožaje biti završeni do 18. novembra ove godine, nakon čega će biti započet monitoring verifikacije ušteda postignutih ovim projektom.

„Narednih dana planiramo raspisivanje oglasa za odabir izvođača radova za objekte Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, Specijalne bolnice „Vaso Ćuković“ u Risnu i Domu zdravlja Tivat, procenjene vrednosti oko 1,1 miliona evra“, najavio je Hrapović.

Foto-ilustracija: Unsplash (Faruk Kaymak)

Ministar je rekao da će se tokom narednog perioda raditi sa punom pažnjom i posvećenošću kako bi zadate ciljeve na projektu „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“ u potpunosti ispunili.

Za implementaciju projekta energetske efikasnosti u zdravstvenim ustanovama zaduženo je Ministarstvo zdravlja, dok je Direktorat za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije odgovoran za koordinaciju projekta i obezbeđivanje podrške Ministarstvu zdravlja.

Izvor: Ministarstvo ekonomije Crne Gore