“EPS”-ov projekat predstavljen na energetskoj konferenciji u Kelnu

Svet

Exhibitiio

U švajcarskom gradu Kelnu početkom juna ove godine održana je konferencija pod nazivom “Power – Gen Europe & Renewable Energy World Europe 2014” na kojoj je “Elektroprivreda Srbije” predstavila projekat “Modernizacija nadzorno-upravljačkog sistema u termoelektrani Nikola Tesla B”.

Ovaj projekat uradio je rukovodilac koordinacionog tima “Elektroprivrede Srbije” gospodin Vladimir Obradović u saradnji sa predstavnikom kompanije “Siemens” iz Švajcarske gospodinom Rolandom Išnerom (Roland Itschner), predstavnikom kompanije “Siemens” iz Beograda gospodinom Nenadom Veljovićem, predstavnikom “Termoelektrana Nikola Tesla” gospodinom Predragom Vasićem i predstavnikom švajcarske konsultantske kuće “AF Group” gospodinom Beat Milerom. Na projektu je učestvovao i tim srpskih mladih inženjera koji su imali priliku da se afirmišu na ovoj konferenciji.

Na ovoj energetskoj konferenciji gospodin Vladimir Obradović predstavio je nekomercijalni projekat modernizacije sistema u termoelektrani “Nikola Tesla” (blok B), a koji je između ostalog obuhvatao i podatke o broju sata na mreži, potrebnu količinu ulja i mazuta, karakteristike bloka B1 i B2.

Kako je naveo gospodin Obradović u intervjuu za časopis “kWh”, prva faza projekta “Modernizacija nadzorno-upravljačkog sistema u termoelektrani Nikola Tesla B” već je završena, a nakon završene druge faze očekuje se da će se povećati efikasnost i pouzdanost ovog bloka.

Inače, na energetskoj konferenciji “Power – Gen Europe & Renewable Energy World Europe 2014” učestvovalo je oko 435 izlagača i preko 1000 delegata, dok je oko 11000 ljudi posetilo samu konferenciju.

Sandra Jovićević

slika: powergeneurope