Projekat „Balkanske vode“

Region

plakat hr 300

Udruženje ljubitelja stripova StripOsOsijek realizuje projekat „Balkanske vode” koji ima za cilj podizanje svesti građana o bacanju otpada u reke kako bi se preventivno delovalo protiv poplava.

U maju 2014. godine Balkan su pogodile najveće poplave u poslednjih 120 godina otkako se sprovode meteorološka merenja. Poplave je prouzrokovala priroda, ali je neosporan uticaj čoveka koji ne preduzima preventivne mere i zagađuje vodotokove otpadom.

Pomenuto udruženje kroz projekat „Balkanske vode” ima u planu izdavanje knjige koja sadrži dečje stripove koji su nacrtani tokom radionica 2015. godine u Obrenovcu (Republika Srbija), opštini Gunja (Hrvatska) i Maglaju i Doboju (Bosna i Hercegovina), opštinama koje su najviše pogođene poplavama iz 2014. godine. Knjiga će sadržati i fotografije korita reka i štete koja je prouzrokovana poplavama. Očekuje se da će biti na tri jezika (srpski, bosanski i hrvatski) sa prevodom na engleski, a u planu je da se primerci podele deci i mladima u opštinama Obrenovac, Gunja, Maglaj i Doboj u zamenu za PET ili PE-LD ambalažu.

Sandra Jovićević

foto: Udruženje ljubitelja stripova StripOsOsijek