Proizvodnja električne energije u FBiH u novembru smanjena u odnosu na prošlu godinu

Region

Foto-ilustracija: Pixabay

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u novembru 2017. godine iznosila je 771 GWh, dok je u istom mesecu 2016. godine iznosila 947 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u istom mesecu bila je 413.342 tona, dok je prethodne godine za isti period iznosila 350.508 tona. Proizvodnja lignita u novembru 2017. je iznosila 211.954 tona, a u novembru 2016. godine 209.471 tona.

Kada je reč o proizvodnji koksa u FBiH, u novembru je evidentirana proizvodnja 67.435 tona, dok je u istom mesecu 2016. godine proizvodnja iznosila 80.972 tona.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević