Proizvedeno skoro 12 miliona tona uglja u RB „Kolubara“

Srbija

kolubara

RB „Kolubara“ izdao je saopštenje u kome je navedeno da je u prvih 5 meseci 2016. godine na površinskim kopovima ovog basena proizvedeno 11,87 miliona tona uglja.

Kako je istaknuto, najveće količine uglja iskopane su na Polju „D“. Na ovom polju iskopano je 5,3 miliona tona uglja što je 2 odsto više nego što je planirano u ovom periodu. Dobar ezultat ostvaren je zahvaljujući odličnoj proizvodnji u maju 2016. godine kada je iskopano preko milion tona uglja čime je premašen proizvodni plan za 7 odsto.

Dobri proizvodni rezultati ostvareni su i na kopu „Tamnava-Zapadno polje“ gde je iskopano 5,12 miliona tona uglja.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs