Program za sanaciju Palićkog jezera dovodi do izgradnje biogasne elektrane

Srbija

jezero palicProšle nedelje je u Regionalnom Arhus centru u Subotici predstavljen projekat beogradske grupe E4 „Kompleksan program uklanjanja sedimenta iz jezera Palić sa paralelnim zatvaranjem gradske deponije“.

Ovaj projekat predviđa sanaciju Palićkog jezera zatvaranjem deponije „Aleksandrovačka bara“, koja je udaljena od Palićkog jezera samo oko 500 metara, a najveći problem predstavljaju procedne vode sa deponije koje zagađuju jezero Palić. Projektom je predviđeno da se izvadi mulj iz jezera koji bi se dalje prerađivao tako da bi se dehidrirana suva materija odlagala na deponiju, dok bi se prečišćena voda vraćala u jezero. Suva materija bi onemogućila slivanje štetnih materija u Palićko jezero, ali i otvorila mogućnost za izgradnju elektrane na biogas koja bi koristila metanski gas sa deponije kako bi proizvodila električnu energiju, a godišnje bi mogla doneti prihod do milion evra.

Gospodin Miljan Vuksanović iz grupe E4 izjavio je da bi bilo potrebno oko dva miliona evra za ovaj projekat, ali je naglasio i da bi ovo dovelo do turističkog razvoja Palićkog jezera, kao i da bi električna energija koju bi proizvodila elektrana na biogas mogla otplaćivati uloženo. Sredstva za ovaj projekat bi mogla da se obezbede putem stranih investicija, fondova, municipalnih obveznica.

Ovaj projekat bi uskoro trebalo da bude predstavljen i gradskim vlastima.

S.J.