Program uvođenja čistije proizvodnje

Vesti | Srbija

Foto: Milisav Pajević

Ministarstvo zaštite životne sredine prezentuje strateški dokument „Program uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji“ sa Akcionim planom.

Dokument je pre svega namenjen nosiocima proizvodnih delatnosti u Republici Srbiji, kao i svim organima i organizacijama, koje formiraju zakonski okvir ili obezbeđuju podršku za funkcionisanje proizvodnih delatnosti u Republici.

Naravno, poželjno je da sve zainteresovane strane uzmu učešća u javnim konsultacijama, koje će trajati 20 radnih dana od postavljanja ovog dokumenta na internet stranu Ministarstva i završiće se prezentacijom finalnog dokumenta u Privrednoj komori Srbije u prvom kvartalu 2019. Godine.

Za sve informacije o toku izrade, sadržaju dokumenta i drugim specifičnostima koje se tiču izrade Strateškog dokumenta o uvođenju čistije proizvodnje, kao i za sve zamerke, predloge i primedbe, zainteresovani se mogu obratiti Ministarstvu zaštite životne sredine.

Kontakt osobe: Rade Ostojić, Rukovodilac Grupe, Grupa za standarde i čistiju proizvodnju, Sektor za upravljanje životnom sredinom, mejl: Rade.Ostojic@ekologija.gov.rs

„Program uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji“ sa Akcionim planom možete preuzeti ovde.

Milisav Pajević