Program „Obrazovanje o upravljanju otpadom“ u crnogorskim školama

Svet

aleksandar perovic ozon

Direktor ekološkog pokreta „Ozon“ iz Nikšića gospodin Aleksandar Perović izradio je program „Obrazovanje o upravljanju otpadom“ koji je Nacionalni savet za obrazovanje Crne Gore uvrstio u Katalog akreditovanih programa.

Ovaj program objedinjuje kreativne i interaktivne radionice, reciklažu, valorizaciju, politiku upravljanja otpadom, zakonsku regulativu, organizaciju sistema separacije otpada i tretman prerade otpada. Njegov cilj je da nastavnike obuči i upozna sa ovom oblašću.

Predstavnici ekološkog pokreta „Ozon“ istakli su da će u sprovođenje programa biti uključeni i polaznici Škole ekološkog aktivizma.

Program „Obrazovanje o upravljanju otpadom“ biće realizovan u tri škole iz Podgorice, Cetinja i Nikšića i to u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori. U okviru programa odabrane škole će dobiti zelena ostrva, odnosno prihvatne platoe za komunalni otpad.

Program će se realizovati uz podršku Zavoda za školstvo Crne Gore koji će doprineti njegovoj akreditaciji.

Sandra Jovićević

foto: aleksandarperovic.wordpress.com