Program kontrole i smanjenja populacije pasa i mačaka na teritoriji Paraćina

Vesti | Srbija

Nacrt Programa kontrole i smanjenja populacije pasa i mačaka na teritoriji opštine Paraćin za ovu godinu, prekjuče vraćen na dopunu, zbog potrebe da se neki delovi programa preciznije definišu, dobio je saglasnost veća i prosleđen je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

Foto: pixabay

Ovim programom se uređuje kontrola i smanjenje napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine, a realizacija programa garantuje uspostavljanje minimalnog broja napuštenih životinja na ulicama, čime se izbegavaju teže posledice po građane i napuštene životinje.

O realizaciji ovog programa staraće se Uprava za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove – Služba za inspekcijske poslove, a Uprava za poljoprivredu o informisanju i edukaciji stanovništva, u skladu sa Odlukom o budžetu opštine i opštinskim odlukama koje regulišu tu oblast.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Paraćin u slici i reči“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.