Program edukacije za sakupljanje vrsta iz prirode na manifestacijama

Srbija

Foto: zzps.rs

Zavod za zaštitu prirode Srbije i ove godine pružio je stručnu podršku organizaciji četvorodnevne manifestacije 23. „Sveti Jovan Biljober“. Manifestacija se organizuje u cilju upoznavanje šire javnosti sa lekovitim biljkama koje rastu na Ozrenu, Rtnju i okolini.

Učesnici manifestacije u najvećem broju su bili farmaceuti koji se bave pravljenjem biljnih smeša i tinktura, privrednici uključeni u promet samoniklog lekovitog bilja i zainteresovani za njihovo plantažno gajenje i organsku proizvodnju.

Učešćem na manifestaciji, predstavnici Zavoda Berislava Ilić i mr Verica Stojanović su aktivno učestvovali u edukaciji berača, pravljenju herbarijuma i neposrednim razgovorima o svim nedoumicama vezano za propise (izdavanje dozvola i mišljenja za sakupljanje) i procedure dobijanja uslova za razne manifestacije u zaštićenim područjima. Ovom prilikom, predstavnici Zavoda održali su predavanja o zaštićenim divljim biljnim vrstama koje se nalaze na Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, vrstama koje se nalaze na Uredbi o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune kojom je regulisan promet delovima lekovitih biljaka, njihovo sakupljanje na prirodnim staništima, uslovima pod kojim se konkuriše za kvote i sl. Teme edukacije su bile i plantažno gajenje biljaka sa Uredbe sa osvrtom na propise koji ih prate i mere zaštite, metode monitoringa vrsta na terenu kao dela procene stanja populacija biljnih vrsta.

Manifestacija „Sv. Jovan Biljober“ je deo tradicije ovog kraja i doprinosi upoznavanju javnosti o problemima i opasnostima koje su moguće kod nekontrolisanog branja pojedinih vrsta iz prirode.

Tokom održavanja manifestacije „Dani borovnice 2017“ na Kopaoniku, održan je program obuke u sakupljanju borovnice na lokalitetu Sunčana padina u Nacionalnom parku. Obuci je prisustvovalo 32 berača kojima je pre ulaska u polje borovnice Suzana Komatović, biolog Nacionalnog parka pokazala kako se pravilno bere borovnica.

Predstavnik Zavoda Berislava Ilić je berače upoznala sa propisima koji se primenjuju u ovoj oblasti, zaštiti vrsta, uslovima sakupljanja, metodama praćenja stanja i analiza koje se sprovodi po Uredbi o stavljanju pod kontrolom korišćenja i prometa divlje flore i faune. Sastavni deo obuke bila je i tematska panel diskusija.

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević