Produžena prijava radova za SDEWES konferenciju do 15. januara 2015. godine

Region

dubrovnik mmtours.rs

U Dubrovniku će se od 27. septembra do 3. oktobra 2015. godine održati Deseta konferencija o održivom razvoju energetike, vode i sistema životne sredine (Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES).

Konferencija je posvećena unapređenju i širenju znanja o metodama, politici i tehnologiji za povećanje održivosti razvoja. Neke od tema koje će biti obrađene u okviru ove konferencije su zelena ekonomija, dekarbonizacija, energetska politika, saobraćajna politika, politika zaštite životne sredine, održivi turizam, analiza energetskih sistema, obnovljivi izvori energije, tretman otpada i otpadnih voda, energetska efikasnost, energetski efikasni uređaji, klimatske promene.

Rok za dostavljanje prijave sažetka radova za predstavljanje na SDEWES konferenciji produžen je do 15. januara 2015. godine.

SDEWES konferenciju organizuje Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i sistema životne sredine, Fakultet mašinstva i brodogradnje Univerziteta u Zagrebu i Institut Superior Tehnico iz Lisabona.

Sandra Jovićević

foto: mmtours.rs