Produžen rok za izbor konzorcijuma koji će graditi solarnu elektranu na Briskoj Gori

Vesti | Region

Za izgradnju solarne elektrane na Briskoj Gori (opština Ulcinj) prijavila su se tri konzorcijuma: Konzorcijum Fortum i EPCG – kojeg čine Fortum Corporation, Finska, Elektroprivreda Crne Gore, AD Nikšić i Sterling & Wilson, Indija; Konzorcijum IREDL – kojeg čine International Renewable Energy Development Ltd, Malta i Zhuai Singyes Green Builidnig Techonology CO Ltd, Kina; Konzorcijum Montesolar – kojeg čine kompanije: Sunderland, Crna Gora; Bemax, Crne Gora; Samgreenpower, Francuska i korporacija Solon, SAD.

Ministarstvo ekonomije je na osnovu ovlašćenja koja mu je dala Vlada 19. maja raspisalo Javni poziv za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 6.621.121m2, radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalisane snage veće od 200 MW.

Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu istekao je 3. septembra.

Komisija zadužena za vrednovanje ponuda je prilikom pregleda tenderske dokumentacije konstatovala određene nejasnoće koje zahtevaju pojašnjenja i dodatne informacije u smislu njihovog otklanjanja.

S tim u vezi, a u cilju pravilne ocene, provere i vrednovanja ponuda, smatramo da je neophodno produžiti rok u trajanju od 15 dana, kako bi se izvršila pravilna evaluacija ponuda i sačinjavanje moguće rang liste ponuđača.

Radovi na elektrani neće trajati duže od 36 meseci i realizovaće se u dve faze. U prvoj fazi, koja će trajati 18 meseci od potpisivanja ugovora sa izabranom kompanijom, izgradiće se 50MW elektrane. Izgradnja preostalog dela elektrane trajaće tri godine od potpisivanja ugovora.

Nakon izgradnje solarne elektrane i njenog puštanja u rad, građani neće, preko računa za struju plaćati podsticaje za struju proizvedenu iz tog energetskog objekta.

Milisav Pajević