Prodaja opasnog otpada i sekundarnih sirovina u TE-KO „Kostolac“

Srbija

kostolac balkanmagayin.net

JP „Elektroprivreda Srbije“, ogranak TE-KO „Kostolac“ objavilo je pozive za podnošenje ponuda u postupku prodaje sekundarnih sirovina (otpadnog aluminijuma) i opasnog otpada (transformatorskog ulja).

U pozivu je navedeno da je na prodaju otpadno transformatorsko ulje u procenjenoj količini od oko 56,44 tona po minimalnoj ceni od pet hiljada dinara po toni. Rok za podnošenje ponuda iznosi sedam dana, a kriterijum po kojem će se vršiti odabir ponuđača biće najviša ponuđena cena.

Raspisan je i poziv za prodaju otpadnog aluminijuma u količini od oko 13 tona, a najniža prihvatljiva cena biće 150 dinara po kilogramu. Rok za podnošenje ponuda iznosi 10 dana, a odabir ponuđača vršiće se po kriterijumu najviša ponuđena cena.

Poziv za podnošenje ponuda za prodaju sekundarnih sirovina.

Poziv za podnošenje ponuda za prodaju opasnog otpada.

Sandra Jovićević

foto: balkanmagazin.net