ProCredit banka i GGF nastavljaju saradnju

Procredit Bank

Fond za Jugoistočnu Evropu „Green for Growth“ – GGF odobrio je kredit od 20 miliona evra ProCredit banci za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Predsednik UO fonda GGF gospodin Kristofer Nouls izjavio je da je ProCredit banka pouzdan partner mreži partnerskih kreditnih institucija ovog fonda, kao i da je prvi partner GGF-a iz Srbije za finansiranje projekata obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Član Izvršnog odbora ProCredit Banke gospodin Igor Anić dodao je da je aktivna promocija sredine, energetske efikasnosti i ekoloških standarda u sklopu sa kreditnom podrškom veoma bitna, kao i da ProCredit banka omogućava klijentima da ostvare ove standarde i daju doprinos za zaštitu životne sredine.

ProCredit banka je lider na tržištu kada je reč o kreditiranju iz oblasti energetske efikasnosti sa fokusom na mala i srednja preduzeća. Kredit od 20 miliona evra će biti iskorišćen za finansiranje projekata energetske efikasnosti, pre svega poljoprivrednih proizvođača i malih i srednjih preduzeća, ali i za kreditiranje projekata obnovljivih izvora energije.

Sandra Jovićević

foto: procreditbank.rs