Proces sertifikacije šuma JP “Vojvodinašume”

U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP „Vojvodinašume” po individualnom modelu, ocenjivači Milan Toth, glavni ocenjivač – trener, SGS Slovakia, Ivana Dimitrijević, tehnički ekspert, SGS Beograd i Milan Stojković, nezavisni ocenjivač, izvršili su prvi redovni nadzor trećeg ciklusa sertifikacije trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama JP „Vojvodinašume”.

Foto: Javno preduzeće Vojvodinašume

Tokom poslednje nedelje marta obavljen je pregled dokumentacije i aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti u radu nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim merama od strane SGS-a u proteklom periodu i proveren je način redovnog održivog gazdovanja šumama JP „Vojvodinašume” u direkcijama ogranaka preduzeća ŠG „Sombor“ i ŠG „Sremska Mitrovica“.

Obilasci terena su izvršeni u ŠU „Kozara“ Bački Monoštor i ŠU Apatin u okviru ŠG „Sombor“ i ŠU Klenak i ŠU Morović u okviru ŠG „Sremska Mitrovica“.

Prilikom ove kontrole, posećeni su i Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ i Strogi prirodni rezervat „Vinična“.

U skladu sa FSC pravilima i procedurom SGS sertifikacionog tela, zvaničan izveštaj o ovoj kontroli sistema gazdovanja šumama JP „Vojvodinašume“ očekuje se uskoro.

Milisav Pajević