Procena uticaja na životnu sredinu

1112_6267Služba za inspekcijsko-nadzorne poslove Opštinske uprave Kanjiža obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da:

– Telekom Srbija Preduzeće za telekomunikaciju a.d. iz Beograda, ul. Takovska br. 2. podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta bazne stanice mobilne telefonije „SU22/SUU22/SUO22 Horgoš“ u Horgošu, ul. Matije Gupca br. 12. na katastarskoj parceli top br. 4269 KO Horgoš.

Rok za dostavu mišljenja je 12. decembar 2016. godine.

Uvid u tehničku dokumentaciju i dostava mišljenja – pismenim putem – omogućena je u kancelariji br. 5. zgrade Opštine Kanjiža, Trg glavni br. 1., u vremenu od 08 do 12 časova svakog radnog dana.

Izvor:kanjiža.rs

Vesna Vukajlović