Procena rizika od katastrofa – nedostatak vode za piće

U Beogradu se od 24. do 26. aprila održava stručna radionica na kojoj se predstavlja dokument „Nacionalna procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća“.

Ova nacionalna procena je urađena prema jedinstvenoj metodologiji i obuhvata dvanaest identifikovanih opasnosti (zemljotresi; odroni, klizišta i erozije; ekstremne vremenske pojave; epidemije i pandemije; požari i eksplozije; itd). Nacionalna procena za Republiku Srbiju obuhvata i opasnost „nedostatak vode za piće“, i prvi put se u okviru nacionalne metodologije obrađuje ova opasnost. Agencija za zaštitu životne sredine je određena za koordinatora izrade opasnosti „nedostatak vode za piće“ i stručna javnost je prvi put u prilici da se upozna sa rezultatima ove procene.

Prezentaciju scenarija za opasnost od nedostatka vode za piće, u svojstvu predavača ispred multidisciplinarnog i međusektorskog stručnog tima, prezentovali su Filip Radović (direktor Agencije za zaštitu životne sredine) i Nebojša Veljković (načelnik monitoringa kvaliteta vode i sedimenta u Agenciji za zaštitu životne sredine).

Prezentaciju možete pogledati na sledećem linku.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević