Problemi upravljanja komunalnim otpadom u Despotovcu

Srbija | Upravljanje otpadom

deponija vinca kurir.rs

Odbornici Skupštine opštine Despotovac doneli su odluku da komunalne poslove u ovoj opštini od 15. decembra povere Komunalno-stambenom preduzeću „Stan“, iako već postoji 25-ogodišnji ugovor sa firmom ASA „Vrbak“ d.o.o. iz Lapova. Odbornici su istakli da je ova odluka privremena dok na tenderu ne bude izabran novi operater.

Portparol austrijske kompanije ASA za Srbiju gospođa Aleksandra Simić u intervjuu za „Politiku“ izjavila je da je ugovor između opštine Despotovac i firme ASA „Vrbak“ validan i da ga je nemoguće raskinuti tako da opština neće moći da sprovede tender za novog operatera.

Inače, u septembru ove godine opština Despotovac podnela je tužbu protiv firme ASA „Vrbak“ zbog toga što je podignuta cena komunalnih usluga, kao i predlog za određivanje privremene mere radi utvrđivanja da je raskinut ugovor sa ovom firmom, navedeno je u „Politici“. Zbog ovoga je bilo nejasno da li će firma ASA „Vrbak“ i dalje obavljati komunalne poslove, tako da je odlučeno da se raspiše tender za novog operatera komunalnim otpadom.

Sandra Jovićević

foto: kurir.rs