Privredna komora Srbije realizuje održive projekte

Srbija | Održivi razvoj

Foto: pks.rs

Održivi i odgovorni razvoj urbanih sredina postao je imperativ za sve aktere privrednog i društvenog života. Svi entiteti, bez obzira da li su aktivni na međunarodnom, regionalnom ili lokalnom planu, i bez razlike da li se radi o multinacionalnoj korporaciji, malom preduzeću, državnom organu, univerzitetu ili lokalnoj samoupravi, treba ozbiljno da uzmu u obzir značaj ovog koncepta i u skladu sa svojim strateškim opredeljenjem i kontekstom daju svoj doprinos održivom razvoju.

Kroz projekte koje sprovodi Privredna komora Srbije daje snažnu podršku proklamovanim politikama aktera u ovoj oblasti za energetski održiva i odgovorna mesta za život. Jedan od projekta jeste i Smart City čiji je cilj diseminacija koncepta pametnog grada koji će se postići rezultatom u vidu “SMACC protokola” koji podržava uspostavljanje bilo kojeg sporazuma o saradnji sa novim organizacijama kako bi se dalje razvijao SMACC program e-obuke, za dalju obuku “agenata za promene” na lokalnom nivou, ili za širenje pristupa treniranju/multiplikovanju kod fokusnih grupa relevantnih interesnih grupa, kako bi primenili svoje pametne projekte na efikasniji način.

Glavna svrha ovog protokola je da obezbedi svim potencijalnim novim organizacijama jedan operativni dokument koji će da olakša i podrži korišćenje SMACC programa e-obuke “Oblikovanje gradova za bolji kvalitet života – Podsticanje saradnje putem živih laboratorija”, dostupan preko platforme www.e-genius.at (e-genius – Initiative offene Bildung in Technik und Naturwissenschaften)

Ovaj onlajn kurs integrisan je u platformu ‘e-genije’ – višejezična platforma sa otvorenim sadržajem koji objavljuje i kojim upravlja naučno udruženje “e-genije – otvorena obrazovna inicijativa u tehnologiji i prirodnim naukama”. Kurs je dostupan na nemačkom, engleskom, italijanskom, holandskom, srpskom, mađarskom i grčkom jeziku i može se pronaći na sledećem linku: http://e-genius.at/en/

Drugi projekat Centra za upravljanje projektima Privredne komore Srbije jeste „CityWalk – Ka energetski odgovornim mestima, uspostavljanje zona za pešačenje u gradovima Dunavskog regiona“ koji se finansira iz Dunavskog transnacionalnog programa. Promocijom održivog urbanog transporta i mobilnosti kao i unapređenjem prohodnosti u urbanim sredinama zemalja dunavskog regiona postići će se kroz razvoj inovativnih metodologija kao što su vodič za pešačenje, indeks pešačanje, tematski online alati za rast i procenu pešačenja kao oblika mobilnosti, ali i izradom zakonskih preporuka koje će partneri izraditi u saradnji sa donosiocima odluka.

Takođe, svoj doprinos promovisanju održivog razvoja zajednica Privredna komora Srbije pružiće kroz rad na integrisanju standarda ISO 37120:2014 i ISO 37101:2016 u srpskom zakonodavstvu. Standard ISO 37120 je prekretnica u razvoju indikatora za pametne gradove i predstavlja praktičan vodič za gradsku vlast kako da donesu odluke o investicijama za svoje pametne gradove.

Pojavljivanjem najnovijeg standarda ISO 37101:2016 – Održivi razvoj zajednica – Sistem menadžmenta za održivi razvoj – zahtevi sa uputstvom za upotrebu, koji je objavljen 15. jula ove godine, stvorena je osnova da zajednice postignu veći stepen održivosti Korišćenjem ovog standarda, gradovi, opštine i lokalne uprave lakše će moći da definišu strategiju održivog razvoja na lokalnom nivou, koja odražava potrebe i očekivanja svih zainteresovanih strana.

Svrha ovog standarda je pomoć zajednicama da definišu svoje ciljeve održivog razvoja i pripreme strategiju za njihovo dostizanje.

Najvažniji cilj primene standarda ISO 37101 jeste stvaranje budućnosti zajednice koja je više održiva. Ovo podrazumeva poboljšanja u lokalnoj životnoj sredini, srećnije i zdravije mesto za građane i zajednicu koja bolje predviđa i prilagođava se prirodnim katastrofama, ekonomskim šokovima i klimatskim promenama.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević