Privreda Srbije podneće najveći teret primene direktiva u sektoru otpada

Vesti | Srbija

 

Foto: PKS

U organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine i Privredne komore Srbije, u okviru projekta „Dalja implementacija Strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine – EAS”, koji finansira Evropska unija, prekjuče je održan informativni skup „Poglavlje 27: Status pregovaračke pozicije i Specifični planovi implementacije direktiva u sektoru otpada“.

U Privrednoj komori Srbije predstavnici ministarstva, državni sekretar Ivan Karić i eksperti, članovi projektnog tima, prezentovali su aktivnosti u vezi sa pripremom Poglavlja 27 za pregovaračku poziciju, kao i delove ovog dokumenata važne za industriju i privrednike, kao što su radne verzije Specifičnih planova implementacije (DSIP) i to: Okvirne direktive o otpadu, Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktive o baterijama i akumulatorima, kao i Direktive o električnom i elektronskom otpadu.

Direktorka Sektora za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova u PKS, Gordana Tiodorović, istakla je značaj i doprinos koji predstavnici privrede mogu da daju u izradi Nacrta specifičnih planova implementacije (DSIP), ali i kvalitetu Nacrta pregovaračke pozicije, posebno imajući u vidu da će privreda Srbije podneti najveći teret njihove primene.

Skup je obeležila intenzivna i konstruktivna diskusija i razmena mišljenja između predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine, domaćih i stranih eksperata i predstavnika privrede, koja govori o tome koliko je Poglavlje 27 jedno od najzahtevnijih i najtežih za implementaciju, zbog čega je od ključne važnosti da privredna društva budu blagovremeno informisana i uključena u pripremnu fazu ovih dokumenata, a posebno u delu koji se tiče njihovog poslovanja.

Milisav Pajević