Priroda nas čini zdravijim i lepšim

Vesti | Održivi razvoj

 

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode se priključio obeležavanju Svetskog dana hrane i projektu „Urbani povrtari“ koji je organizovalo Društvo Raspustilište iz Novog Sada. Kompletan program je održan prošlog ponedeljka u prostoru Društva Raspustilište, izložbenom prostoru Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, dvorištu i arboretumu.

Održano je preko dvadeset različitih radionica, predavanja, projekcija eko filmova, izložba i konzumiranje zdrave hrane.

Zavod je za ovu priliku osmislio i realizovao poseban edukativni program pod nazivom: „Priroda nas čini zdravijim i lepšim“.

Program je promovisao zdrav način življenja kroz druženje sa prirodom, razne aktivnosti u prirodi, pešačenje, planinarenje, korištenje šumskih plodova, lekovitog bilja, pozitivno razmišljanje.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Program se sastojao od četiri komponente: Obilazak arboretuma Zavoda, upoznavanje sa različitim vrstama drveća i njihovim plodovima, Upoznavanje sa ugroženim biljnim i životinjskim vrstama Vojvodine (Prirodnjačka izložba), eko bioskopa (zaštićena prirodna dobra Novog Sada) i likovne radionice (grafika prirode).

Kroz edukativni program Zavoda je prošlo oko 700 dece školskog i predškolskog uzrasta.

Cilj celokupne manifestacije je bio da naši najmlađi nauče kako se proizvodi i koristi zdrava hrana, ali i da nam priroda pruža mnogo darova koji nas čine zdravijim i lepšim, i da se moramo truditi da je poštujemo i sačuvamo.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

U realizaciji programa učešće su uzeli: Mirjana Mlađenović – dipl.ing.poljoprivrede-hortikulture, Bojana Došenović – dipl. geograf turizmolog, Dragan Jajić – likovni pedagog, akademski grafičar i dr Oliver Fojkar – dipl. biolog, dr poljoprivrednih nauka.

Program je realizovan uz podršku Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS 2019“, Pokrajinskog sekretarijata sa sport i omladinu i Grada Novog Sada.

Milisav Pajević