Pripremljeni pravilnici za uvođenje zahteva za eko dizajn u Crnoj Gori

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo ekonomije Crne Gore saopštilo je da je u prethodnom periodu pripremilo nacrte propisa za uvođenje zahteva za eko dizajn određenih grupa proizvoda koji utiču na potrošnju energije, a njihovo donošenje predviđeno je u toku maja ove godine.

Radi se o Pravilnicima za uvođenje zahteva za eko dizajn za neusmerene sijalice za domaćinstva, fluorescentne izvore svetlosti bez integrisanih prigušnica, izvore svetlosti sa električnim pražnjenjem visokog intenziteta i prigušnice i svetiljke za njihov rad, kao i za električne motore. Za naredni period planirano je donošenje propisa za eko dizajn za još 15 grupa proizvoda.

Nakon što budu doneseni, Pravilnici za prve dve navedene grupe proizvoda primjenjivaće se od 1. jula 2018. godine, dok će se sa primjenom Pravilnika koji se odnosni na električne motore početi 1. januara 2018. godine. Tehnički zahtevi eko dizajna za sve tri pomenute grupe proizvoda primenjivaće se po fazama.

Pripremljenim propisima za eko dizajn proizvoda uvešće se postupna zabrana stavljanja na tržište određenih, manje efikasnih tehnologija kao što su npr. klasične sijalice sa žarnom niti, manje efikasni motori i dr. pa je važno uključenje privrede i drugih stručnih organizacija u proces izrade ove regulative, navodi se u saopštenju.

U tom pravcu Ministarstvo ekonomije je već, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizovalo proces konsultacija sa relevantnim subjektima.

Ministarstvo ekonomije je, shodno Zakonu o efikasnom korišćenju energije, odgovorno za donošenje propisa kojim se uređuju zahtevi za eko dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije, kao i označavanje energetske efikasnosti. Cilj je da se, shodno praksi u EU, i u Crnoj Gori uredi stavljanje na tržište proizvoda koji utiču na potrošnju energije.

izvor: mek.gov.me