Pripremljen program mera za uštedu energije u Kragujevcu

Javna tribina o Nacrtu Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018 – 2020. godine, u okviru javne rasprave o ovom dokumentu, održana je juče u zgradi Grada. Izrada ovog programa poverena je Fakultetu inženjerskih nauka koji je u saradnji sa Odeljenjem za energetsku efikasnost obavio ovaj posao. Dokument sadrži bilanse energetskih troškova na nivou grada i predloge mera na osnovu kojih je moguće ostvariti uštede.

U programu je dat energetski bilans svih javnih zgrada, javnog osvetljenja i javnog transporta gde je sračunata potrošnja u kwh i evrima. Dati su i svi troškovi za energente koji se direktno ili indirektno izdvajaju iz gradskog budžeta. Programom je obuhvaćeno oko 300 javnih zgrada, to su svi vrtići, škole, ustanove kulture, mesne zajednice, administrativne zgrade, sportski objekti, za koje se troškovi plaćaju iz gradskog budžeta. U okviru programa dat je i predlog mera na osnovu kojih će biti ostvarena ušteda od najmanje 1 odsto – kaže Ana Radojević, energetski menadžer grada Kragujevca.

Profesor Dušan Gordić sa Fakulteta inženjerskih nauka ističe da bilansi energetskih troškova do kojih se došlo iznose oko 2.100.000 evra za javni saobraćaj, nešto manje od milion evra za rasvetu i oko 3,8 miliona evra za javne zgrade. Mi smo na osnovu tih pokazatelja predlozili mere koje u naredne tri godine, ako se budu primenile, treba da donesu uštedu na godišnjem nivou, oko 10 odsto. Najveće uštede je moguće napraviti u oblasti javne rasvete – kaže prof. Dušan Gordić.

Javnoj tribini prisustvovao je i član Gradskog veća za informacione i komunikacione tehnologije, elektronsku upravu i “pametni grad“, Danilo Savić koji je istakao da ovom dokumentu treba dodati mogućnost javno-privatnog partnerstva za šta već postoji interesovanje, i da je u oblasti javne rasvete moguća ušteda i do 40 odsto na godišnjem nivou.

Sigurno se stvara prostor za javno-privatno partnerstvo, ZTE, Huawei već su pokazali interesovanje da radimo zajedno tako da je moj predlog da se ovaj program izmeni u tom delu i da se ostavi mogućnost da grad Kragujevac sa nekim partnerom radi na ovom programu – rekao je Savić.

Nakon sprovedene javne rasprave, Nacrt programa sa usvojenim primedbama i sugestijama biće upućen Gradskom veću, a nakon toga će biti upućen u skupštinsku proceduru.

izvor: kragujevac.rs

Sandra Jovićević